พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
     
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ คำสั่งจังหวัดจันทบุรี ที่1330/2564
   
 

 คำสั่งจังหวัดจันทบุรี ที่1330/2564 มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 64

1.ปิดสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ อาบอบนวด ให้มีผลบังคับใช้ต่อจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง
2.ห้ามใช้อาคารทำกิจกรรมทุกอย่างที่เป็นกานรวมกลุ่มที่เป็นความเสี่ยง
3.ห้ามรวมกลุ่ม งานเลี้ยง สังสรรค์ที่สาธารณะ ชายทะเล รวมทั้งการรวมกลุ่มที่โรงแรม สถานที่พัก
ฝ่าฝืนมีจำคุกไม่เกิน2ปี ปรับไม่เกิน2หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 01 พฤษภาคม 2564