พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
     
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือประชาชน ดาวน์โหลดและเข้าใช้งาน แอปพลิเคชัน "พ้นภัย"
   
 

 

 จังหวัดจันทบุรี ขอความร่วมมือประชาชน ดาวน์โหลดและเข้าใช้งาน แอปพลิเคชัน "พ้นภัย" สำหรับแอปพลิเคชันนี้ เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่สามารถแจ้งภัยและร้องขอความช่วยเหลือได้อย่างสะดวกรวดเร็ว รวมทั้งติดตามความช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างทันต่อสถานการณ์อีกด้วย

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 01 พฤษภาคม 2564