พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
     
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองท่าใหม่ ได้ดำเนินการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส
   
 

 

 วันที่ 1 พฤษภาคม 2564

เวลา 08.30-9.30น. และเวลา13.00-13.40 น. เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองท่าใหม่ ได้ดำเนินการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส ตลาดเทศบาลเมืองท่าใหม่ 1,2 เพื่อความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนที่มาใช้บริการตลาดเทศบาลทั้ง 2 แห่ง
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 01 พฤษภาคม 2564