พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
     
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ คำสั่งจังหวัดจันทบุรี ที่1331/2564
   
 

 คำสั่งจังหวัดจันทบุรี ที่1331/2564

1.ร้านอาหารสามารถนั่งทานได้ไม่เกิน 3 ทุ่ม ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ แต่ห้ามนั่งดื่มในร้าน รวมถึงร้านขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้ขายกลับบ้านอย่างเดียว
2.ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้าให้ปิด 3 ทุ่ม
3.ร้านสะดวกซื้อ ตลาดนัดกลางคืนหรือโต้รุ่งให้เปิดตี4 ปิด 5 ทุ่ม
4. สนามกีฬา ยิม ฟิตเนต ให้ปิด 3 ทุ่ม แต่ห้ามมีการแข่งขัน
หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ส่วนปกครองท้องถิ่นและภาคเอกชน ให้พิจารณาดำเนินการมาตรการขั้นสูงสุด เพื่อลดโอกาสเสี่ยง ให้ทำงานที่บ้านหรือวิธีอื่นใดตามความเหมาะสมอย่างน้อย 14 วัน
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 01 พฤษภาคม 2564