พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
     
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ย้ำเน้นมาตรการช่วงหน้าผลไม้ของเมืองจันท์
   
 

 

 

📣 ย้ำเน้นมาตรการช่วงหน้าผลไม้ของเมืองจันท์
👉 ขอให้ผู้ประกอบการ/โรงคัดบรรจุผลไม้ เกษตรกรชาวสวน และผู้ปฏิบัติงาน ผู้ขนส่งสินค้าเกษตร (ผลไม้) ปฏิบัติตามมาตรการการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาด COVID - 19 อย่างเคร่งครัด
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 01 พฤษภาคม 2564