พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
     
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประดับธงชาติไทยคู่กับธงพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2564
   
 

 

 ขอเชิญประชาชน ร่วมประดับพระบรมฉายาลักษณ์พระบามสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว ประดับธงชาติไทยคู่กับธงพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2564 บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักและที่พักอาศัย รวมทั้งประดับไฟบริเวณสำนักงานและที่พักให้สวยงาม ตลอดเดือนพฤษภาคม 2564
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 04 พฤษภาคม 2564