พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
     
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
   
 

 

 6 พ.ค. 2564 เวลา 08.30 น. ณ สวนสุขภาพเทศบาลเมืองท่าใหม่ บริเวณลานกีฬาอเนกประสงค์ สวนเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนม์พรรษา 80 พรรษา จัดโครงการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี โดยให้บริการผ่าตัดทำหมัน ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวในเขตเทศบาลเมืองท่าใหม่ โดยได้รับการสนับสนุนจากทีมสัตวแพทย์จากปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรีมาร่วมงานกับทีมสัตวแพทย์เทศบาลเมืองท่าใหม่เพื่อทำหมันและฉีดยาป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในครั้งนี้มีประชาชนในเขตเทศบาลเมืองท่าใหม่มารับบริการเป็นจำนวนมาก ซึ่งทางเทศบาลเมืองท่าใหม่ให้บริการผ่าตัดทำหมัน ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สุนัขและแมว

ในวันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564 และวันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564
เริ่มลงทะเบียนและให้บริการตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 12:00 น. ณ ลานกีฬาอเนกประสงค์ สวนสาธารณเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษาหา หรือ(สวนสุขภาพ)เทศบาลเมืองท่าใหม่
นำบัตรประชาชนของเจ้าของสัตว์เลี้ยงมาแสดงด้วย
สำหรับสัตว์ที่จะเข้ารับการผ่าตัดทำหมัน ให้งดน้ำ งดอาหารอย่างน้อย 8 ชั่วโมงก่อนมารับบริการ
ขอความร่วมมือผู้ที่มารับบริการให้สวมหน้ากากอนามัย และเว้นระยะห่างทางสังคมทุกท่าน
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 06 พฤษภาคม 2564