พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
     
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ พื้นที่เสี่ยงของจังหวัดจันทบุรี ที่ได้ดำเนินการทำความสะอาดแล้วเพิ่มเติม (จากข้อมูลพื้นที่เสี่ยงวันที่ 5 - 6 พฤษภาคม 2654)
   
 

 

 

💦 พื้นที่เสี่ยงของจังหวัดจันทบุรี ที่ได้ดำเนินการทำความสะอาดแล้วเพิ่มเติม (จากข้อมูลพื้นที่เสี่ยงวันที่ 5 - 6 พฤษภาคม 2654) ขอขอบคุณในความร่วมมือ ร่วมใจจากทุกภาคส่วนมา ณ ที่นี้
👉 การทำความสะอาดสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ได้ตามนี้
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 07 พฤษภาคม 2564