พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
     
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ 🚨คำสั่งจังหวัดจันทบุรี 🚫ประกาศสั่งปิดสถานที่สุ่มเสี่ยงการแพร่ระบาด
   
 

 

 

🚨คำสั่งจังหวัดจันทบุรี 🚫ประกาศสั่งปิดสถานที่สุ่มเสี่ยงการแพร่ระบาด
❌ ร้านเกม ร้านอินเตอร์เน็ต
❌ โต๊ะสนุ๊ก
❌ ตลาดพระ
❌ ตลาดพลอย
👮‍♂️ฝ่าฝืนมีโทษตามกฎหมาย
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 06 พฤษภาคม 2564