พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
     
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
   
 

 

 7 พ.ค. 2564 เวลา 08.30-12.00น. น. ณ สวนสุขภาพเทศบาลเมืองท่าใหม่ บริเวณลานกีฬาอเนกประสงค์ สวนเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนม์พรรษา 80 พรรษา จัดโครงการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี โดยให้บริการผ่าตัดทำหมัน ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวในเขตเทศบาลเมืองท่าใหม่ โดยได้รับการสนับสนุนจากทีมสัตวแพทย์จากปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรีมาร่วมงานกับทีมสัตวแพทย์เทศบาลเมืองท่าใหม่เพื่อทำหมันและฉีดยาป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในครั้งนี้มีประชาชนในเขตเทศบาลเมืองท่าใหม่มารับบริการเป็นจำนวนมาก

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 07 พฤษภาคม 2564