พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
     
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ สถานการณ์การติดเชื้อโควิด - 19 ระลอกใหม่ (คลัสเตอร์ใหม่) จังหวัดจันทบุรี ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2564
   
 

 

 

📢 สถานการณ์การติดเชื้อโควิด - 19 ระลอกใหม่ (คลัสเตอร์ใหม่) จังหวัดจันทบุรี ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2564
👉 ติดเชื้อเพิ่ม 91 ราย
- จากการตรวจคัดกรองเชิงรุกในกลุ่มชาวไทย 45 ราย
- จากการคัดกรองเชิงรุกในกลุ่มชาวอัฟริกัน 42 ราย
- จากการคัดกรองเชิงรุกในกลุ่มชาวกัมพูชา 4 ราย
👉 ยอดผู้ติดเชื้อ 533 ราย
👉 รักษาหาย 167 ราย
‼️ ขอชาวจันท์ทุกท่านเว้นระยะห่างทางสังคมสวมใส่แมส งดกิจกรรมรวมกลุ่มสังสรรค์ ไม่ออกจากบ้านโดยไม่จำเป็น
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 10 พฤษภาคม 2564