พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
     
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส ในบ้านพักอาศัยของผู้ติดเชื้อโควิด-19 บ้านเรือนใกล้เคียง
   
 

 

 วันที่ 10 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 - 14.30 น. เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองท่าใหม่ จึงได้ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส ในบ้านพักอาศัยของผู้ติดเชื้อโควิด-19 บ้านเรือนใกล้เคียง และตลาดเทศบาลเมืองท่าใหม่ 1 ที่ผู้สัมผัสใกล้ชิดใช้เป็นสถานที่ค้าขาย เพื่อความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองท่าใหม่

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 10 พฤษภาคม 2564