พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
     
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ คำสั่งจังหวัดจันทบุรี ที่ 1400/2564 เรื่องมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
   
 

 ประกาศ คำสั่งจังหวัดจันทบุรี ที่ 1400/2564

เรื่องมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
1. ร้านอาหารให้นั่งทานได้ถึง 3 ทุ่ม เปิดให้ขายกลับบ้านได้ถึง 4 ทุ่ม
2. ร้านอาหารหรือร้านขายเครื่องดื่มแอลกดฮอล์ให้ขายกลับบ้านอย่างเดียว ห้ามนั่งในร้าน
3. ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า ให้ปิด 3 ทุ่ม
4.ร้านสะดวกซื้อ ซูเปอร์มาร์เกต ตลาดนัดกลางคืน/โต้รุ่ง ร้านขายของชำที่เปิดทำการ 24 ม. ให้ปิด 4 ทุ่ม เปิดตี 4
5.สนามกีฬาหรือสถานที่ให้ออกกำลังกาย ยิม ฟิตเนส สามารถเปิดได้ไม่เกิน 3 ทุ่ม ห้ามมีการแข่งขัน
ขอความร่วมมือชาวจันทบุรีงดออกจากเคหะสถานเวลา 22.00 - 04.00 น.เว้นแต่มีเหตุจำเป็น
มีผลตั้งแต่วันที่ 13-31 พฤษภาคม 2564
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 11 พฤษภาคม 2564