พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
     
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานประกันสังคม ขอความร่วมมือให้ นายจ้างสำรวจความต้องการ "ฉีดวัคซีนโควิด-19" ของ "ผู้ประกันตนมาตรา 33"
   
 

 

 สำนักงานประกันสังคม ขอความร่วมมือให้ นายจ้างสำรวจความต้องการ

"ฉีดวัคซีนโควิด-19" ของ "ผู้ประกันตนมาตรา 33"
โดยกรอกข้อมูลผ่านระบบ e-service บนเว็บไซต์ www.sso.go.th
ภายใน 📅 วันที่ 14 พฤษาคม 2564 ก่อนเวลา 14.00 น.
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 12 พฤษภาคม 2564