พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุรายหัว ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
   
 
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุรายหัว ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 10 กรกฏาคม 2558