พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
     
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศคำสั่งจังหวัดจันทบุรี ที่ 1430/2564
   
 

 ประกาศคำสั่งจังหวัดจันทบุรี ที่ 1430/2564

1. ให้เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ประเมินความเสี่ยงต้องออกหนังสือให้ผู้เสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อกักตัวตามสถานที่กำหนด พร้อมให้คำแนะนำ
2. ผู้ที่ถูกประเมินแล้วเจ้าหน้าที่มีคำแนะนำให้กักตัว ต้องอยู่ในสถานที่ที่กักตัวและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด
3. ให้เจ้าหน้าที่ทำหนังสือ ตามแบบแนบท้ายคำสั่งนี้ กรณีจำเป็นให้ออกเป็นเอกสารอื่นได้โดยต้องมี วันเดือน ปี ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ผู้รับคำสั่ง สถานที่กักตัว ระยะเวลากักตัวชื่อ-นามสกุลของเจ้าหน้าที่ที่ออกเอกสารพร้อมลายเซ็นต์ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมีโทษตามกฏหมาย
มีผลตั้งแต่วันที่ 14 พ.ค. 64 เป็นต้นไป
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 17 พฤษภาคม 2564