พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
     
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 11 พฤษภาคม 2564ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสที่ตลาดเทศบาลเมืองท่าใหม่ 1
   
 

 

 วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.30 - 16.30 น. เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองท่าใหม่ ได้ดำเนินการล้างทำความสะอาดและฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสที่ตลาดเทศบาลเมืองท่าใหม่ 1 เพื่อความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองท่าใหม่

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 11 พฤษภาคม 2564