พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
     
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสที่สถานีตำรวจภูธรท่าใหม่
   
 

 

 วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 - 09.30 น. เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองท่าใหม่ ได้ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสที่สถานีตำรวจภูธรท่าใหม่ เพื่อความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนผู้มาใช้บริการ

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 12 พฤษภาคม 2564