พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
     
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี ขอเชิญชวนประชาชนที่มีอายุ ระหว่าง 18 - 59 ปี ที่มีน้ำหนักตัวมากกว่า 100 กก. หรือค่าดัชนีมวลกาย (BMI) มากกว่า 35 กก./ตรม. ลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ฟรี
   
 

 

 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี ขอเชิญชวนประชาชนที่มีอายุ ระหว่าง 18 - 59 ปี ที่มีน้ำหนักตัวมากกว่า 100 กก. หรือค่าดัชนีมวลกาย (BMI) มากกว่า 35 กก./ตรม. ลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ฟรี

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 17 พฤษภาคม 2564