พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศยกเลิกสอบราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำสี่เหลี่ยม ถนนผลประสิทธิ์ (ครั้งที่ 2 )
   
 
ประกาศยกเลิกสอบราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำสี่เหลี่ยม ถนนผลประสิทธิ์ (ครั้งที่ 2 )
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 11 ธันวาคม 2557