พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
     
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ฐานข้อมูลตลาดในพื้นที่ตลาดเทศบาลเมืองท่าใหม่
   
 

 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ทำการสำรวจข้อมูลทั่วไปของตลาดในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองท่าใหม่ ในปีงบประมาณ 2563 โดยนำข้อมูลทั้งหมดมารวบรวมไว้เพื่อจัดทำเป็นฐานข้อมูลตลาด ซึ่งสามารถนำไปใช้ประโยชน์และสะดวกต่อการค้นหา

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร a_180521_092204.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 15 กันยายน 2563