พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
     
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ตลาดเทศบาลเมืองท่าใหม่ร่วมรณรงค์ลดการใช้พลาสติก
   
 

 

 ตลาดเทศบาลเมืองท่าใหม่ร่วมรณรงค์ลดการใช้พลาสติก

 

ตามที่จังหวัดจันทบุรี ขอความร่วมมือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมรณรงค์ลดรับ ลดให้ ลดใช้พลาสติก เพื่อลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เห็นความสำคัญในการหลีกเลี่ยงการใช้บรรจุภัณฑ์ที่สร้างปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม จึงขอความร่วมมือผู้ประกอบการและผู้บริโภค เลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น ถุงผ้า ตะกร้า ปิ่นโต เป็นต้น

 

 

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 22 กรกฏาคม 2563