พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
     
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ สื่อวีดีทัศน์นำเสนอลการบริหารจัดการขยะของจังหวัดจันทบุรี
   
 

 

 สื่อวีดีทัศน์นำเสนอการบริหารจัดการขยะของจังหวัดจันทบุรี

https://drive.google.com/file/d/1kp4L-XVeQ6cLNtrc-vi4r04DbQz85eAk/view

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 18 พฤษภาคม 2564