พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
     
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ จังหวัดจันทบุรี บริการตรวจหาเชื้อ COVID - 19 ฟรี ระหว่างวันที่ 18 - 21 พฤษภาคม 2564 ในพื้นที่อำเภอเมืองและอำเภอท่าใหม่
   
 

 

 จังหวัดจันทบุรี บริการตรวจหาเชื้อ COVID - 19 ฟรี ระหว่างวันที่ 18 - 21 พฤษภาคม 2564 ในพื้นที่อำเภอเมืองและอำเภอท่าใหม่

ขอให้กลุ่มเสี่ยงที่เกี่ยวข้องดังนี้
#ธุรกิจการซื้อ-การขายพลอย
#ผู้ทำงานล้งผลไม้ และผู้รับซื้อ-ผู้ขายผลไม้
เข้ารับการตรวจหาเชื้อ COVID-19 โดยนำสำเนาบัตรประชาชน หรือพาสปอร์ตมาแสดงตนต่อเจ้าหน้าที่
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 18 พฤษภาคม 2564