พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
     
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ คำสั่งจังหวัดจันทบุรี ที่ 1504/2564 เรื่อง การขยายเวลามาตรการควบคุมและปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาตของโรค ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี
   
 

 

 ประกาศ คำสั่งจังหวัดจันทบุรี ที่ 1504/2564
เรื่อง การขยายเวลามาตรการควบคุมและปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาตของโรค ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 22 พฤษภาคม 2564