พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
     
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ เบอร์โทรศัพท์หน่วยบริการในพื้นที่ ⏩ เพื่อติดต่อสอบถามกรณีมีข้อสงสัยในการลงทะเบียนรับวัคซีน COVID - 19
   
 

 

 เบอร์โทรศัพท์หน่วยบริการในพื้นที่ ⏩ เพื่อติดต่อสอบถามกรณีมีข้อสงสัยในการลงทะเบียนรับวัคซีน COVID - 19

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 22 พฤษภาคม 2564