พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
     
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ ชิคุนกุนยา 🦟...อย่าวางใจ
   
 

 #ชิคุนกุนยา

🦟...อย่าวางใจ
ข้อมูล ณ วันที่ 12 พฤษภาคม
จันทบุรีติด TOP 5 ผู้ป่วยสะสมมากสุดในช่วง 4 สัปดาห์ที่ผ่านมา
#พบมากสุด อำเภอขลุงและอำเภอท่าใหม่
พบผู้ป่วยทั่วประเทศสะสมรวม 249 ราย
ไม่มีผู้เสียชีวิต เทียบอัตราป่วย 0.37 ต่อประชากรแสนคน
มีรายงานผู้ป่วยเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา 17 ราย
เพศหญิง🙍🏻‍♀️ 158 ราย / เพศชาย 🙍🏻‍♂️91 ราย
ส่วนใหญ่พบในกลุ่มอายุ 45 - 54 ปี
อัตราป่วยรองลงมาคือ 25 – 34 ปี
และ 35 - 44 ปี ตามลําดับ
รายงานผู้ป่วยจากทั้งหมด 31 จังหวัด จังหวัดที่มีผู้ป่วยสูงในช่วง 4 สัปดาห์ที่ผ่านมา ได้แก่
กรุงเทพมหานคร จันทบุรี สงขลา เชียงใหม่ และตาก
✅ไข้ ออกผื่น ปวดข้อ ข้อบวม รีบไปพบแพทย์!!!
✅ห้ามกินยาแอสไพริน ลดไข้เป็นอันขาด (เนื่องจากทำให้เลือดออกง่ายขึ้น)
ข้อมูล : กรมควบคุมโรค
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 27 พฤษภาคม 2564