พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ไมโครโฟนพร้อมอุปกรณ์)
   
 
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ไมโครโฟนพร้อมอุปกรณ์) 1ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ 2ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ไมโครโฟนพร้อมอุปกรณ์)
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร a_211215_083046.pdf
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่ 20151221083046_k.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 11 สิงหาคม 2558