พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
     
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ 31 พ.ค. 64 นายกเทศมนตรีและคณะเข้าปฏิบัติหน้าที่เป็นวันแรก
   
 

 

 31 พฤษภาคม พ.ศ.2564 เวลา 09.00 น. ณ อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองท่าใหม่ นายธวัชชัย สวัสดิชัย นายกเทศมนตรีเมืองท่าใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล เข้าปฏิบัติหน้าที่เป็นวันแรก โดยช่วงเช้ามีการไหว้สักการะพระพุทธรูปที่ประดิษฐานภายในห้องปฏิบัติงานนายกเทศมนตรีเพื่อความเป็นศิริมงคล และช่วงสายมีการไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่เพื่อความเป็นศิริมงคล และมีการมอบดอกไม้จากประชาชนเพื่อแสดงความยินดีให้กับคณะทำงานและให้โอวาทพนักงาน โดยมีประชาชนมาร่วมแสดงความยินดีเป็นจำนวนมาก

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 31 พฤษภาคม 2564