พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
     
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ 31 พ.ค.64 นายกเทศมนตรีเมืองท่าใหม่เข้าพบนายอำเภอเมืองท่าใหม่
   
 

 

 31 พฤษภาคม พ.ศ.2564 เวลา 10.00 น. ณ อำเภอท่าใหม่ นายธวัชชัย สวัสดิชัย นายกเทศมนตรีเมืองท่าใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล ได้เดินทางเข้าพบ นายปฏิณญา พานิชอัตรา นายอำเภอท่าใหม่ เพื่อเป็นการแนะนำตัวในการเข้ารับตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองท่าใหม่เป็นวันแรกพร้อมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อนำมาปรับใช้กับงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 31 พฤษภาคม 2564