พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
     
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ การประชุมเพื่อหาวิธีป้องกันโรคโควิด-19 และโรคชิคุนกุนยา
   
 

 

 วันที่ 31 พฤษภาคม 2554 เวลา 13:30 น. นายธวัชชัย สวัสดิชัย นายกเทศมนตรีเมืองท่าใหม่พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้เข้าร่วมการประชุมเพื่อหาวิธีป้องกันโรคโควิด-19 และโรคชิคุนกุนยา ภายในเขตเทศบาลเมืองท่าใหม่ โดยมีปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ผู้อำนวยการสถานศึกษา และเจ้าหน้าที่ อสม. การประชุมในครั้งนี้เป็นการพูดคุยเพื่อหาแนวทางการป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19 และเป็นการหาวิธีป้องกันโรคชิคุนกุนยา เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองท่าใหม่ปลอดภัยจากโรคดังกล่าวฯ

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 31 พฤษภาคม 2564