พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ข่าวสภา
     
     
ข่าวสภา ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่อง กำหนดประชุมสภาเทศบาลเมืองท่าใหม่ครั้งแรก
   
 

 

 ประกาศจังหวัดจันทบุรี

เรื่อง กำหนดประชุมสภาเทศบาลเมืองท่าใหม่ครั้งแรก

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 01 มิถุนายน 2564