พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
     
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ 2 มิ.ย.64 ประชุม ผ.อ.กอง
   
 

 

 วันที่ 2 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1 นายธวัชชัย สวัสดิชัย นายกเทศมนตรีเมืองท่าใหม่ พร้อมด้วยคณะ และผู้อำนวยการกอง ได้เข้าร่วมการประชุมการเตรียมความพร้อมรับนโยบายของคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองท่าใหม่เพื่อนำไปปรับใช้กับการปฏิบัติงานของแต่ละกองต่อไป

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 02 มิถุนายน 2564