พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
     
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ 2 มิ.ย.64นายกเทศมนตรีเมืองท่าใหม่มอบถุงยังชีพให้กับผู้พิการ
   
 

 วันที่ 2 มิถุนายน 2564 เวลา 15.30 น. ณ บ้านเลขที่ 199/2 ถ.เทศบาลสาย4 นายธวัชชัย สวัสดิชัย นายกเทศมนตรีเมืองท่าใหม่ พร้อมด้วยคณะ และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่ มอบถุงยังชีพ และเงินสดจำนวน 500 บาท จากโครงการช่วยเหลือคนตาบอดจากสมาคมคนตาบอดไทย ให้กับนางถนอม สมานชิต อายุ 59 ปี ผู้พิการทางสายตา เนื่องจากสมาคมคนตาบอดไทยได้จัดทำโครงการช่วยเหลือคนตาบอดที่ได้รับผลกระทบจากโรคไวรัสติดเชื้อ โคโรนา 2019 (COVID-19)โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเยียวยาทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้ผู้พิการมีกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไป

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 02 มิถุนายน 2564