พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
     
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ 4 มิ.ย.64 ประชุมครูโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองท่าใหม่
   
 

 4 มิถุนายน 2564 เวลา 10.30 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลวัดไผ่ล้อม นายธวัชชัย สวัสดิชัย นายกเทศมนตรีเมืองท่าใหม่ พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน ราชการ  ผู้อำนวยการสถานศึกษา เข้าร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองท่าใหม่ โดยมีผู้อำนวยการสถานศึกษาทั้ง 4 โรงและคณะครูเข้าร่วมประชุม

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ทางคณะผู้บริหาร มีการมอบนโยบายในการทำงานให้แก่คณะครูและมีการเน้นย้ำ เรื่องการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน และการเฝ้าระวัง เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา2019 ภายในโรงเรียน เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและคณะครู ทุกท่านก่อนเปิดภาคเรียน

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 04 มิถุนายน 2564