พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
     
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ 4 มิ.ย.64 ลงพื้นที่เยี่ยมผู้พิการ
   
 

 วันที่ 4 มิ.ย.64 เวลา 09.00 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจันทบุรี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่พร้อมด้วยผู้บริหารเทศบาลเมืองท่าใหม่ นำโดยนายธวัชชัย สวัสดิชัย นายกเทศมนตรีเมืองท่าใหม่ เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองท่าใหม่ เจ้าหน้าที่ อสม .ในพื้นที่ ลงพื้นที่เยี่ยมนายปัญญา บู่ทอง อายุ 64 ปี พักอาศัยอยู่บ้านเลขที่ 106 ตำบลท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี มีอาการป่วยด้วยโรคต่อมลูกหมากโต ไม่สามารถเดินได้ ได้โทรขอความช่วยเหลือผ่านสายด่วน 1300  มีความต้องการเข้าอยู่ในสถานสงเคราะห์ โดยเบื้องต้นเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองท่าใหม่ ได้พูดคุยให้กำลังใจแก่ผู้สูงอายุ ทั้งนี้ทางสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จะดำเนินการพิจารณาให้ความช่วยเหลือ เงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบาก ในครั้งนี้ได้มีการมอบถุงยังชีพเพื่อเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้น และเทศบาลเมืองท่าใหม่ จะประสานส่งต่อในการช่วยเหลือกรณี เจ็บป่วย  และขึ้นทะเบียนรับเบี้ยผู้สูงอายุต่อไป

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 04 มิถุนายน 2564