พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
     
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ 4 มิ.ย.64 อสม.ชุมชนหนองบัว มอบกระเช้าแสดงความยินดี
   
 

 วันที่ 4 มิ.ย.64 เวลา 14.30 น. ณ อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองท่าใหม่ อสม.ชุมชนหนองบัว มอบกระเช้าแสดงความยินดีให้กับนายกเทศมนตรีและคณะผู้บริหาร

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 04 มิถุนายน 2564