พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
     
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ 7 มิ.ย.64 ลงพื้นที่ตรวจตลาด 1
   
 

 7 มิ.ย.64 เวลา 08.00 น. ณ ตลาดเทศบาลเมืองท่าใหม่ 1 นายธวัชชัย สวัสดิชัย นายกเทศมนตรีเมืองท่าใหม่  พร้อมด้วยคณะ และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สงพื้นที่ตลาดเทศบาลเมืองท่าใหม่ 1 ตรวจความเรียบร้อย และรับเรื่องร้องเรียนจากพ่อค้าแม่ค้าภายในตลาดเพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 07 มิถุนายน 2564