พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
     
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ 8 มิ.ย.64ท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี เข้าตรวจความเรียบร้อยก่อนการเปิดประชุมสภาครั้งแรก
   
 

 8 มิ.ย.64 เวลา 11.30 น. ณ เทศบาลเมืองท่าใหม่ นายบุญธรรม เทพพิชัย ท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย นางปรียา หงษ์ทอง นิติกรชำนาญการพิเศษ เข้าตรวจความเรียบร้อยก่อนการเปิดประชุมสภาครั้งแรกในวันพุธที่ 9 มิ.ย.64 ที่จะถึงนี้ โดยมีรองปลัดเทศบาลและหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ให้การต้อนรับ พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะเตรียมความพร้อม สำหรับการประชุมสภาในครั้งนี้ทางเทศบาลเมืองท่าใหม่ จะได้รับเกียรติจากนายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีร่วมเป็นประธานในการเปิดประชุมสภาของเทศบาลเมืองท่าใหม่ ในวันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่เวลา 10.00น.เป็นต้นไป

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 08 มิถุนายน 2564