พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
     
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 8 มิถุนายน 2564การประชุมการเตรียมความพร้อมของคณะครู ก่อนการเปิดภาคเรียน
   
 

 วันที่ 8 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 1 นายธวัชชัย สวัสดิชัย นายกเทศมนตรีเมืองท่าใหม่ ได้มอบหมายให้นายปิยะรัตน์ บำรุงสุข ดำเนินการประชุมการเตรียมความพร้อมของคณะครู ก่อนการเปิดภาคเรียน และติดตามแผนการปฏิบัติการป้องกันโรคโควิด-19 ของแต่ละโรงเรียน ทั้งนี้เป็นการพูดคุยหาแนวทางในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด เพื่อให้การเปิดภาคเรียนเป็นไปด้วยดีและปลอดภัยจากโรคโควิด-19

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 08 มิถุนายน 2564