พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
     
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ มาตราการเดินทางและเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว เมียนมา) เข้ามา-ออกไปจากจังหวัดจันทบุรี เพื่อการทำงาน
   
 

 ประกาศ มาตราการเดินทางและเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว เมียนมา) เข้ามา-ออกไปจากจังหวัดจันทบุรี เพื่อการทำงาน

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 10 มิถุนายน 2564