พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
     
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ การประชุมประชาคมเกี่ยวกับเรื่องขอใช้ประโยชน์ในที่ดิน
   
 

 เนื่องด้วยอำเภอท่าใหม่ จะจัดการประชุมประชาคมเกี่ยวกับเรื่องขอใช้ประโยชน์ในที่ดินสาธารณประโยชน์แปลง "เนินคาบน" เพื่อก่อสร้างที่ว่าทำการอำเภอท่าใหม่และอาคารประกอบอื่น จึงขอให้ประชาชนในชุมชนป่าแดง ครัวเรือนละ 1 คน เข้าร่วมการประชุมประชาคม เพื่อรับฟังความคิดเห็น ในวันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 9:00 น. ณโรงเรียนบ้านป่าแดง จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 14 มิถุนายน 2564