พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศ สอบราคาจ้างก่อสร้างส้วม โรงเรียนเทศบาลวัดไผ่ล้อม
   
 
ประกาศ สอบราคาจ้างก่อสร้างส้วม โรงเรียนเทศบาลวัดไผ่ล้อม เทศบาลเมืองท่าใหม่ จำนวน 1 หลัง 1ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง 2ประกาศ สอบราคาจ้างก่อสร้างส้วม โรงเรียนเทศบาลวัดไผ่ล้อม
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร a_211215_083204.pdf
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่ 20151221083204_k.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 13 ตุลาคม 2556