พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
     
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ 14 มิ.ย.64 เวลา 15.30 น. ผู้จัดการธนาคารออมสินและคณะร่วมแสดงความยินดี กับ นายธวัชชัย สวัสดิชัย นายกเทศมนตรีเมืองท่าใหม่ และคณะ
   
 

 14 มิ.ย.64 เวลา 15.30 น. ผู้จัดการธนาคารออมสินและคณะร่วมแสดงความยินดี กับ นายธวัชชัย สวัสดิชัย นายกเทศมนตรีเมืองท่าใหม่ และคณะ

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 14 มิถุนายน 2564