พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
     
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันจันทร์ ที่ 14 มิถุนายน 2564ให้การต้อนรับ นายชัชพล เหล่ามีสุข ประธานกรรมการสถานศึกษา
   
 

 วันจันทร์ ที่ 14 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุม 1 นายธวัชชัย สวัสดิชัย นายกเทศมนตรีเมืองท่าใหม่ พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรี ร่วมให้การต้อนรับ นายชัชพล เหล่ามีสุข ประธานกรรมการสถานศึกษา นางสาวฐาปณีย์ โลพันดุง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี คณะผู้บริหาร ครู

ซึ่งในวันนี้ได้เข้าร่วมแสดงความยินดีกับนายธวัชชัย สวัสดิชัย นายกเทศมนตรีเมืองท่าใหม่ และรองนายกเทศมนตรีเมืองท่าใหม่ รวมถึงพูดคุย ปรึกษาหารือ เพื่อขอความอนุเคราะห์สถานที่ในการเปิดหน่วยบริการท่าใหม่ เบื้องต้นได้มีการสำรวจอาคารเก่าของโรงเรียนเทศบาลวัดไผ่ล้อม ซึ่งค่อนข้างมีความพร้อมในการเป็นหน่วยบริการให้แก่นักเรียนพิการ มีความเหมาะสม ทั้งด้านอาคาร ห้องเรียน ห้องน้ำ และลานกิจกรรม ที่เอื้อต่อความสะดวกให้กับนักเรียนพิการ พื้นที่อาคารมีความปลอดภัยสำหรับนักเรียนพิการ รวมถึงผู้ปกครองสะดวกในการ รับ-ส่งนักเรียนอีกด้วย
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 14 มิถุนายน 2564