พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศโรงเรียนเทศบาลวัดบุญวาสวิหาร สอบราคาซื้อวัสดุที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น)
   
 
ประกาศโรงเรียนเทศบาลวัดบุญวาสวิหาร สอบราคาซื้อวัสดุที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น)
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร a_211215_083236.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 13 มิถุนายน 2556