พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ข่าวสภา
     
     
ข่าวสภา ประกาศสภาฯ เรื่องการประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุมสภาเทศบาลเมืองท่าใหม่ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564 วันที่ 23 มิถุนายน 2564
   
 

 ประกาศสภาฯ

เรื่อง การประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุมสภาเทศบาลเมืองท่าใหม่ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564 

วันที่ 23 มิถุนายน 2564

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร a_180621_150541.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 18 มิถุนายน 2564