พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
     
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศจากเทศบาลเมืองท่าใหม่รถบรรทุกขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองท่าใหม่ได้เกิดชำรุด และอยู่ในระหว่างการซ่อมแซม ทำให้เหลือรถบรรทุกขยะฯพร้อมใช้งาน จำนวน 1 คัน
   
 

 ประกาศจากเทศบาลเมืองท่าใหม่

ด้วยขณะนี้รถบรรทุกขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองท่าใหม่ได้เกิดชำรุด และอยู่ในระหว่างการซ่อมแซม ทำให้เหลือรถบรรทุกขยะฯพร้อมใช้งาน จำนวน 1 คัน อาจทำให้เกิดความล่าช้าในการจัดเก็บ และเกิดปัญหาขยะตกค้างในบางจุด
เทศบาลเมืองท่าใหม่ จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ หากมีการซ่อมแซมรถขยะฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จะเร่งดำเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอยให้เป็นไปตามปกติ
**สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม**
โทร 039-431502 ต่อ 115
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 15 มิถุนายน 2564