พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
     
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ การประชุมเชิงปฏิบัติการเวทีขับเคลื่อนการพัฒนา โดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งตำบลต้นแบบชุมชนเข้มแข็งจังหวัดจันทบุรี
   
 

 วันที่ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 10:00 น ณ ห้องประชุมสภาองค์กรชุมชนเทศบาลเมืองท่าใหม่ นายธวัชชัยสวัสดิชัย นายกเทศมนตรีเมืองท่าใหม่ ได้มอบหมายให้นายปัญญา ชูศิริ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเวทีขับเคลื่อนการพัฒนา โดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งตำบลต้นแบบชุมชนเข้มแข็งจังหวัดจันทบุรี และมีผู้แทนขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดจันทบุรี และ ผอช. เป็นผู้ชี้แจงวัตถุประสงค์และความสำคัญของการจัดเวที และมีการร่วมพูดคุยเกี่ยวกับสถานการณ์เชิงนโยบายความสำคัญของการพัฒนาตัวชี้วัดชุมชนเข้มแข็งของขบวนองค์กรชุมชนและกระบวนการตัวชี้วัดชุมชนเข้มแข็ง มีการจัดทำแบบประเมินตำบลต้นแบบชุมชนเข้มแข็ง ปีงบประมาณ 2564

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 15 มิถุนายน 2564