พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
     
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวบริการงานศพ
   
 

 นางสุณี สามสี (เจ๊เผือก)

ประธานกลุ่มสตรีอาสาพัฒนาเทศบาลเมืองท่าใหม่
ได้ถึงแก่กรรมแล้ว
ตั้งศพ ณ บ้านท่าใหม่ ถ.ศรีนวดิตถ์ อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
วันที่ 15 - 19 มิถุนายน พ.ศ. 2564
เวลา 19.00 น. พิธีสวดศพ
เวลา 19.30 น. พิธีมิสซา
วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2564
เวลา 19.00 น. พิธีวจนพิธีกรรม
วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2564
เวลา 14.00 น. พิธีบูชามิสซา และบรรจุศพ
ณ สุสานวัดนักบุญยอแซฟกรรมกร ท่าใหม่ จันทบุรี
บุตร-ธิดา หลาน และญาติ เป็นเจ้าภาพ
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 16 มิถุนายน 2564